Rasmus Møller Hjemmeside billede

Rasmus Møller

Partner

Hvis du vil vide lidt mere om mig, er det vigtigste måske, at det, mine kunder typisk bruger min ekspertise til, er at udforske to typer af spørgsmål:

  1. Hvad får i virkeligheden mennesker til at performe? Hvordan aktiveres det gennem ledelse (formel som uformel)? Hvilken struktur gør det langtidsholdbart?
  2. Hvordan udfordrer og udforsker organisationen sig selv, kunder og marked, på samme tid, som den præsterer på det højeste niveau? Hvordan fastholdes ny indsigt i handling, så vi undgår at falde tilbage i gamle vaner?

De kunder jeg arbejder med gør det typisk allerede rigtig godt, og derfor tror de på, der er mere at lære. De søger ikke et hylde-koncept, men en partner, der sammen med dem vil gå ind i det nye. 

Jeg bringer 18 års erfaring med strategisk udvikling af human performance for life ind i partnerskabet. Hovedparten af årene i internationale miljøer, hvor jeg både har erfaring som konsulent, som intern ansat og fra forskellige lederpositioner. Hovedparten af mine opgaver har været og er for kunder med videnstung service og produktion i relativt selvledende enheder, hvor stærke personligheder samarbejder i skiftende konstellationer, for eksempel:

  • Den finansielle sektor og kunder som SEB (Erhvervsbank), EQT (Private equity), NEFO (Wealth management/sofistikeret personlig service).
  • Sportssektoren som performance partner for DIF og Team Danmark, deres interne konsulenter samt de OL-satsende forbunds sportschefer og cheflandstrænere.
  • Ingeniørtunge organisationer som COWI (Rådgivere), Rambøll (Rådgivere), NCC (Skandinavisk entreprenørkoncern) og European Space Agency (Rumagentur).
  • Mediekoncerner som Egmont (bl.a Nordisk film, etc.).
  • Medicinalvirksomheder som ALK.

Mit teoretiske fundament ligger indenfor præstationspsykologi, organisationsudvikling, ledelse og strategi, blandt andet fra MIT, INSEAD og Harvard Business School. Desuden træning af grundlæggerne af ACT (fundamentet i moderne præstationspsykologi), Kelly Wilson, Kirk Strosahl og Niklas Törneke, samt mesterlære hos grundlæggeren af moderne protreptik (Filosofisk, eksistentiel ledersparring) professor Ole Fogh Kirkeby, Copenhagen Business School.

Rasmus Møller Hjemmeside billede

Rasmus Møller

Partner

Derudover tror jeg man må orientere sig radikalt bredt for at aflure de kræfter, der former den verden, vi og vores kunder må performe og leve i, og være filosofisk afklaret til at møde uden tvivl og tøven. Så jeg er flittig bruger af kultur, litteratur, filosofi, finansielle outlook og sikkerhedsbriefinger, samt ikke mindst samtaler med karakterer af alle slags i mit globale netværk af meget forskellige mennesker – ud over at følge strømmen af forskningsresultater fra førende universiteter.

Nogle af disse eftertænksomme samtaler er blevet til podcast som du kan høre her:

Mesterværkstedet – en mesters indre liv

Karakter