Revideret 30. september 2022

Partnere og konsulenter i Doubleyou kan have henvist til denne politik, hvis politikken er retvisende for behandlingen af persondata.

1) Dataansvarlig

Doubleyou eller partneren, hvis du er henvist til denne politik af en partner, er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger i de situationer, der er angivet under punkt 4.

2) Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af persondata, kan du kontakte os på: kontakt@doubleyou-partners.com eller på telefon (+45) 5382 4065 eller kontakte den enkelte partner direkte.

3) Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder:

  1. Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
  2. Du har ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
  3. Du har ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring fx modtagelse af nyhedsbreve
  4. Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
  5. Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
  6. Du kan altid indgive en klage til datatilsynet: www.datatilsynet.dk

4) Behandling af oplysninger

Vi behandler oplysninger om dig når:

4.1: du deltager på et kursus eller seminar
4.2: du er kunde
4.3: du følger os på sociale medier
4.4: du modtager vores nyhedsbrev
4.5: du er ansøger

Nedenfor har vi redegjort for til hvilke præcise formål, vi behandler dine oplysninger.

4.1) Som deltager på kursus eller seminar

Når du deltager i et kursus, seminar eller workshop, anvender vi dine personoplysninger til at kontakte dig før, under og efter det pågældende arrangement.

a) Formål 
Formålet er at kunne informere dig med relevant information om det enkelte kursus, seminar eller workshop.

b) Retsgrundlag for behandlingen: 
Det lovlige grundlag for behandlingen af dine personoplysninger, er aftalen om din kursusdeltagelse. Deling af dine kontaktoplysninger med de øvrige kursister har vi baseret på en interesseafvejning. Vi har vurderet, at det er i din egen interesse at kunne få kontakt til de øvrige deltagere med henblik på networking.

c) Opbevaringslængde 

Oplysninger opbevares i op til fem år fra det regnskabsår, som de vedrører.   

d) Kategorier af modtagere

I de tilfælde, hvor der rundsendes deltagerlister, deles dine oplysninger med de øvrige deltagere i arrangementet. Derudover håndteres dine personoplysninger i praksis af vores databehandlere.

e) Pligtmæssig information

Afgivelse af personoplysningerne er en forudsætning for din deltagelse. Hvis du ikke ønsker at få delt dine oplysninger med de øvrige deltagere, så kontakt os venligst snarest muligt.

4.2) Når du er kunde

Når du er kunde hos os, behandler vi personoplysninger om dig.

a) Formål 

Det overordnede formål med behandlingen er at kunne indgå aftaler med og levere ydelser til dig.

Derudover er formålet at kunne efterkomme en række retlige forpligtelser, som følger af bogføringsloven.

Vi bruger desuden de registrerede oplysninger til markedsføring og forretningsudvikling.

b) Retsgrundlag for behandlingen

Behandlingen af dine personoplysninger er nødvendig for at indgå aftale med dig levering af ydelser.  

Efter ydelsen er leveret, behandler vi oplysningerne for at kunne forfølge en legitim interesse, herunder at et eventuelt retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Derudover er vi pålagt ved lov at opbevare oplysninger om kundeforhold på baggrund af bogføringsloven.

c) Opbevaringslængde 

Oplysningerne behandles i udgangspunktet i op til fem år fra aftalens ophør.  

Oplysninger der er relevante for bogføringen slettes efter 5 år fra det år transaktionen vedrører jf. bogføringsloven.


d) Kategorier af modtagere

Dine personoplysninger videregives til vores samarbejdspartere og databehandlere som er nærmere beskrevet i databehandleraftalen.

Dine personoplysninger kan i visse tilfælde blive overført til andre lande uden for EU/EØS og til lande, der ikke har love, der giver en tilsvarende beskyttelse af personoplysninger. Der vil i så fald være tale om, at personoplysninger overføres til USA. Overførsel til lande uden for EU/EØS sker i langt de fleste tilfælde på grundlag af EU Kommissionens godkendte Standardkontraktbestemmelser (“standard contractual clauses”).

Oplysningerne overføres ikke til internationale organisationer. En international organisation er for eksempel FN, EU eller NATO. 

e) Pligtmæssig information

Afgivelse af personoplysningerne er en forudsætning for at kunne samarbejde med os.  

4.3) Når du følger os på sociale medier

Doubleyou administrerer siden ”Mesterværkstedet” på Facebook.

Når du følger eller besøger vores sider på sociale medier, behandler vi personoplysninger om dig.

Udbyderne af de sociale medier vil være selvstændigt dataansvarlige for enhver efterfølgende behandling af dine personoplysninger til det pågældende sociale medies egne formål, ligesom vi vil være selvstændigt dataansvarlig for enhver behandling af personoplysninger uden for det sociale medies online platform. Det fælles dataansvar gælder således kun i indsamlingsfasen. Du kan læse mere om det enkelte sociale medies behandling af dine personoplysninger på det sociale medies eget site.

a) Formål 

Formålet er at markedsføre vores virksomhed, produkter, services og vores aktiviteter.

b) Retsgrundlag for behandlingen

Det lovlige grundlag for behandlingen af dine personoplysninger er en interesseafvejning. Vi vurderer, at det er i vores legitime interesse at markedsføre os selv og vores ydelser.

d) Kategorier af modtagere

Dine personoplysninger videregives til de sociale medier.

e) Pligtmæssig information

Afgivelse af personoplysningerne er en forudsætning for, at du kan interagere med os på de sociale medier.

4.4) Når du modtager vores nyhedsbrev

Vi sender nyheder, tilbud og generel information ud i form af nyhedsbreve o.l. og i den forbindelse indsamler vi statistik på, hvem der læser og klikker på det fremsendte.

a) Formål 

Vi behandler dine personoplysninger med henblik på at markedsføre vores virksomhed, produkter, services og aktiviteter.

b) Retsgrundlag for behandlingen: 

Det lovlige grundlag for behandlingen af personoplysninger er dit samtykke, og du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage.

Er du kunde er det lovlige grundlag vores legitime interesse i at markedsføre vores egne lignende eller tilsvarende produkter og ydelser. Du kan til enhver tid frabede dig at få nyhedsbreve fra os.

c) Opbevaringslængde 

Vi opbevarer oplysninger om, at du har givet samtykke, op til fem år efter, at du har modtaget det seneste nyhedsbrev.

I kundeforhold behandler vi dine oplysninger op til fem år efter, at du har modtaget det seneste nyhedsbrev.

d) Kategorier af modtagere

Vi videregiver dine personoplysninger til vores databehandlere, som håndterer oplysningerne i praksis.

Dine oplysninger overføres til vores databehandlere i tredjelande. Et tredjeland er et land udenfor EU/EØS, f.eks. USA.

Dine personoplysninger kan i visse tilfælde blive overført til andre lande uden for EU/EØS og til lande, der ikke har love, der giver en tilsvarende beskyttelse af personoplysninger. Der vil i så fald være tale om, at personoplysninger overføres til USA. Overførsel til lande uden for EU/EØS sker i langt de fleste tilfælde på grundlag af EU Kommissionens godkendte Standardkontraktbestemmelser (“standard contractual clauses”).

e) Pligtmæssig information

Behandling af personoplysningerne er en forudsætning for at kunne modtage vores nyhedsbrev.

4.5) Ansøgere

Vi opfordrer til ikke at sende os uopfordrede ansøgninger. Doubleyou er ikke en virksomhed med ansatte, hvorfor vi som udgangspunkt ikke behandler personoplysninger i forbindelse med ansøgninger.