Mikkel Bonke hjemmeside billede

Mikkel Bonke

Partner

Så længe jeg kan huske, har jeg været nysgerrig på elitesport og toppræstationer i alle afskygninger. Særligt overgangen fra at være et talent med potentiale til at være en eliteudøver, der toppræsterer, vækker min nysgerrighed. De sidste seks år er al min arbejdstid derfor gået med at hjælpe talentfulde mennesker med at nå deres drømme – oftest inden for sport – samtidigt med de oplever en meningsfuld og sammenhængende hverdag.

Min tilgang har altid været styret af nysgerrighed og åbenhed, frem for ønsket om at opnå bestemte stillinger eller prestigefyldte jobtitler. Denne tilgang har givet en bred erhvervserfaring fra forskellige områder, hvor jeg har haft mulighed for at arbejde sammen med meget dygtige og ambitiøse mennesker med samme interessefelt.

I den akademiske verden har jeg eksempelvis undervist i teamudvikling og præstationsoptimering på Syddansk Universitet, hvor jeg i forlængelse af faget bidrog med kapitler til bogen Teamudvikling i eliteboldspil.

Min tilgang og faglighed har også givet mig mulighed for at hjælpe klubber som Hovedstadens Svømmeklub, Lyngby Svømmeklub, fodboldklubben B.93, samt senest Brøndby Masterclass med udvikling og implementering af koncepter for mentalitets- og kulturudvikling. I sådanne samarbejder hjælper jeg både på strategi-, træner- og atletniveau.

I kraft af min viden og nysgerrighed omkring unge talentfulde mennesker har jeg sammen med flere idrætsskoler udviklet forløb med fokus på life skills. Disse forløb tager udgangspunkt i en helhedstænkning, hvor alle omkring udøverne søges inddraget.

Denne tænkning har jeg også fået lov at prøve på kommunalt plan, hvor jeg gennem flere år har haft samarbejder med Roskilde Kommune og Gentofte Kommune om at udvikle og implementere koncepter for udvikling af vindermentalitet og vinderkultur, som er skræddersyede til netop den enkelte kommunes situation og behov.

Mikkel Bonke hjemmeside billede

Mikkel Bonke

Partner
Uanset hvilket samarbejde jeg indgår i, er udgangspunktet altid performeren. Derfor hjælper jeg også talenter og topsportsfolk i individuelle forløb med at nå de præstationer, de drømmer om. Hvordan sådan et samarbejde kan fungere og hvad det kan indeholde, kan du høre et eksempel på i denne podcast, hvor ligahåndboldspilleren Nicolai Nygaard Pedersen fortæller om vores forløb gennem de seneste år. Min faglige baggrund tager udgangspunkt i min kandidatuddannelse i idræt, mens jeg løbende opdaterer mig gennem diverse kurser og seminarer samt nyeste forskning. Derudover henter jeg inspiration fra forskellige områder, hvor jeg særligt gennem mit arbejde i Dansk Boldspil-Union som instruktør på træneruddannelser lader mig inspirere af de dannelsesmæssige værdier og den rene glæde ved aktiviteten, som breddeidræt dyrker og tilbyder.