In Search of Mastery

Leadership

Et program for den ambitiøse leder, der vil skridtet videre

Et program for den ambitiøse leder,

der vil skridtet videre

For ledere, der vil skridtet videre_Lilla

At mestre sig selv

In Search of Mastery er et personligt lederprogram for den erfarne og veluddannede leder, der oplever, der stadig er noget, der mangler for at kunne folde sig fuldt ud. Ledere, som på trods af indsigt i strategi, forandringsmodeller og coaching oplever, at der er et personligt og ledelsesmæssigt potentiale, der ikke er blevet frigivet.

In Search Of Mastery – Leadership – programmet forener det bedste fra arbejdet med performere og ledere i sport, erhvervsliv og kultur. Udgangspunktet er at ”For at blive en mester i ledelse, skal man både mestre ledelse som fag, men man skal også mestre sig selv”.

Vil du lære det nogle af verdens bedste kan?
Lederprogrammet bygger på gennemtestede metoder med ledere i erhvervslivet, landstrænere, sportschefer og atleter i olympiske sportsgrene, samt ledere og performere i kulturlivet.

Lederen er under pres

Grafik_Pres

Ledere i ambitiøse organisationer, er under pres. Arbejdstempoet er højt, ny teknologier vinder frem, der er konstant krav om innovation, samtidig med at tingene skal være bæredygtige, lige om hjørnet lurer risikoen for at blive ”disrupted”. Forandringstempoet har aldrig været højere, og det betyder ofte flere konflikter og mere modstand. Nye mangfoldige generationer er trådt ind på arbejdspladsen og forventer involvering, nærvær, at blive inspireret og at tingene giver mening for fællesskabet og for den enkelte. Og det hele skal selvfølgelig foregå med en øget bundlinje og høj trivsel.

Det er ikke underligt, at selv erfarne og veluddannede ledere fra tid til anden er udfordret på at have overblik og på at være i balance med sig selv og sit lederskab. Når vi kommer under pres, har vi som mennesker en tendens til at blive mere reaktive og følelsesstyrede end vi har lyst til. Det kan medføre eskalerende konflikter, at forandringer ikke bliver forankret, lavt engagement og trivsel for medarbejderen – men også for lederen selv.

For den erfarne og veluddannede leder er det ikke endnu et forløb omkring forandringsfaser eller samtalemodeller, der vil gøre forskellen. For dem er der brug for at arbejde med sig selv i endnu højere grad end tidligere og på en anden måde.

Om programmet

Ledelsesprogrammet bygger på mange års erfaring med at udvikle ledere og ambitiøse mennesker indenfor erhvervslivet, sport (OL og VM) og kulturområdet.

In Search Of Mastery – Leadership, står på skuldrene af mange års erfaring med ledelse og præstationspsykologi i ambitiøse præstationsmiljøer. Programmet trækker på de nyeste ledelsesteorier, sport-og præstationspsykologi og filosofi.

I sportens verden blev det for 10-15 år siden set som svaghed, hvis man havde brug for at arbejde med sig selv. I da er det vendt på hovedet. Hvis man ikke arbejder med sig selv, så vil folk kigge på en og sige: ”Tager du ikke dig selv og din karriere alvorligt?”

Den samme bevægelse er i gang i erhvervslivet. Programmet In Search Of Mastery – Leadership er for den ambitiøse og passionerede leder, der gerne vil tage sig selv og sin karriere alvorligt, og gå det næste skridt.

Programmet er baseret på action learning processer, så du arbejder med din egen reelle og aktuelle situation henover forløbet.

Udbytte af
In Search of Mastery - Leadersip

  • En leder med selvindsigt, der har formål og retning baseret på sin egen definerede ledelsesfilosofi.
  • En leder, der er mester i at mestre sig selv og sin egen psykologi.
  • En Leder, der kan forene præstationsledelse med det humanistiske.
  • En leder med mental styrke, der kan træde i karakter med handlekraft.
  • En menneskelig og nærværende leder, der ser, hører og forstår sine medarbejdere.
  • En Leder, der er storyteller – og kan inspirere, skabe mening og følgeskab for fremtidige generationer
  • En Leder, der kan samskabe og skelne mellem, hvornår man er retningssætter, rammesætter og facilitator.
  • En leder, der er kulturel leder og kan skabe et lærende miljø med psykologisk tryghed.
  • En organisation med udvikling, præstation, trivsel og omdømme.
 

Programmets opbygning

Programmet indeholder 4 moduler (deep dives) af 3 dage, individuel coaching, refleksionsgrupper samt et aktivt arbejde med at omsætte refleksioner til konkret handling. Træning er en vigtig del af udvikling – ligesom vi kender det fra sportens verden.

Hen over forløbet arbejder du som leder med at skabe, reflektere over og eksekvere på et selvvalgt ”Mesterværk”, samtidig med at du øger din indsigt i forhold til at formulere din egen ledelsesfilosofi.

Et vigtigt element i træningen er, at du øger din selvindsigt samt din evne til at være nærværende og opmærksom i forhold til dine automatiske tankemønstre, følelsesskift og kropslige reaktioner.

Grafik_Insight

Deep Dive 1 – Insight

Første del af uddannelsen har fokus på at fordybe din selvindsigt som leder og som menneske. Gennem en række processer og øvelser arbejder du med at forstå dig selv og din virkelighed på og udenfor præstationsarenaen. Handlemønstre, funktionelle som ikke-funktionelle bringes frem i bevidstheden. Du undersøger betydningen af din historie og vigtige relationer og livshændelser, og får derigennem indsigt i dine grundantagelser om dig selv, verden og andre mennesker. Du udforsker din kernesag, drivkraft, passion og værdier. Du ser dine mentale barriere for at træde fuldt i karakter i øjnene.

På deep dive 1 arbejdes der desuden på at styrke læringsmiljøet i gruppen og evnen til at integrere og fastholde læring i praksis. Som del heraf arbejder du med dine kompetencer som sparringspartner og deltager i at skabe et stærkt læringsmiljø med en kultur med psykologisk tryghed. Du definerer en undersøgelsesopgave, som du deler i din læringsgruppe og arbejder på frem mod deep dive 2

Varighed: 3 dage

Grafik_Direction

Deep Dive 2 – Direction

Blikket skifter fra at skue rundt og tilbage, til at se fremad. Gennem din øgede selvindsigt forstærker du din intention med dit lederskab og for den videre udvikling og træning i programmet.

Hvad vil du udrette med dit lederskab? Hvad er din personlige vision og kernesag for fremtiden? Hvad vil du stå for som leder? Hvad er det, du vil skabe på et organisatorisk plan – hvad er mesterværket? Du begynder at tegne en vision for, hvordan du vil skabe et varmt og vist præstationsmiljø og hvordan du vil stå som leder.

Hvis du virkelig vil inspirere, engagere og få det bedste frem i andre, må du se dem og forstå dem som mennesker med den samme psykologi af motivation, skaberkraft og trusselsberedskab, som dig selv. Dine relationelle forståelser og færdigheder udvikles så du i højere grad bliver i stand til at tillidsfyldte relationer og psykologisk tryghed.

Opbygning af kompetencen som sparringspartner for de andre deltagere videreudviklet og tages med hjem i organisationen, hvor træningen fortsætter.

Du beslutter noget i dit eget reaktionsmønster du ønsker at udforske og arbejde med frem mod modul 3.  Du træner ”bold moves” som optakt til deep dive 3.

Varighed: 3 dage

Grafik_Growth

Deep Dive 3 – Growth

Din intention slår dybere rødder, og du forstørrer dit perspektiv. Vi inviterer til at gå på opdagelse i ubehaget med større spænding og begejstring, for det er der, potentialet for udvikling ligger. Du udvikler et stærkt ståsted i dit indre landskab og bliver i stand til at handle med karakter, mod og mental styrke.

At levere store præstationer er ikke nemt, og det kan føles stressfyldt og ubehageligt, men gennem dette deep dive lærer du metoder til at bevare roen og overblikket samt levere varen, når det gælder.

Hånd i hånd med præstation går restitution, hvis det skal ske på en bæredygtig og levedygtig måde. Det er vigtigt at kunne træde væk fra præstationen og genoplade sig selv gennem gode genopladningsstrategier. Du arbejder at finde din egen vej til bæredygtig og langtidsholdbar præstationsledelse af dig selv og af andre.

Du definerer dit personlige growth project. Et growth project er en personlig og organisatorisk kritisk opgave, der kræver ledelsesmæssig handling, som vil få dig til at vokse på en vigtig og værdifuld måde. På den måde tager vi ”bold moves” i praksis under pres og skruer op i intensitet og varighed. For at være i ubehaget må du trække på din dybe motivation, dine styrker og dit læringsnetværk og dermed aktivere hele dig selv.

Varighed 3 dage.

Grafik_Mastery

Deep Dive 4 – Mastery

Det fjerde modul integrerer indsigterne fra dit growth project og dit arbejde med dig selv under pres.

Du samler og sammenfatter. Du indarbejder læringen fra hele forløbet i en personlig ledelsesfilosofi med dine værdier, ståsteder og visioner. Hvad er det, du vil skabe, og hvad holder dig tilbage eller kan slå dig ud af kurs?

Hvilke antagelser, fordømme eller anden bias, er du blevet opmærksom på, du bærer med dig?

Hvad har du lært om dig selv og din ledelse, når du bliver udfordret relationelt.

Du bliver klar til at navigere værdibaseret og filosofisk, og lade hele din drivkraft, virkelyst, kreativitet og skabertrang blive sluppet løs på den vej du vælger. Du får værktøjer til at skabe fremtiden.

Du formulerer en gameplan for dig som selv som leder. En plan, som kan hjælpe dig med at mestre dig selv og fortsætte din rejse mod mastery.

Varighed 3 dage.

I sportens verden blev det for 10-15 år siden set som svaghed, hvis man havde brug for at arbejde med sig selv. I da er det vendt på hovedet. Hvis man ikke arbejder med sig selv, så vil folk kigge på en og sige: ”Tager du ikke dig selv og din karriere alvorligt?”

Vi ser den samme tendens i erhvervslivet og har lavet et unikt lederprogram for den ambitiøse og passionerede leder.

Praktik

Uddannelsen udbydes som internt ledelsesprogram eller i konsortium, hvor vi matcher 2-4 virksomheder, som kan lære af hinanden og inspirere hinanden.

Uddannelsen i overblik:

4 moduler af 3 dage. I alt 12 dage

3 halvdags faciliterede netværksmøder

4 coachingsamtaler

En on-boarding samtale

Prisen pr. deltager (uden forplejning): 96.000 kr. ex moms. (Kan betales i rater)

Vi kan tilbyde at varetage planlægning af internat og kursussted. Alt efter ønske ligger det typisk mellem 30.000 kr. – 35.000 kr.

En mesters mentalitet

I podcast serien ”En Mesters Indre Liv”, taler vi med ledere og performere på tværs af præstationsbrancher om deres mestring af sig selv om deres personlige lederskab.

Lyt mere her, for inspiration og få indsigt i hvordan ledere som Mia Wagner, Merete Eldrup og Jens Moberg arbejder med sig selv.

Om os

Vil du ringes op

Download
uddannelses pdf