Vi er drevet af glæden ved at bruge vores viden og erfaring til at hjælpe dem der har noget på hjerte de vil lykkes med. Den oprindelige rod af ordet vinder betyder: En der kæmper for noget vigtigt på en ærefuld måde. Vi er optaget af, at vores kunder vinder men også af, at de er vindere. At rødderne er med i måden de lykkes på. Vi tror på varm og vis slå kold og kynisk. Som mennesker har vi begge sider i os, så at vinde handler om de valg man træffer og hvad man trækker på når de svære valg skal tages.

Rasmus Møller
rasmus@doubleyou-partners.com
 +45 5382 4065.

Christian Engell
christian@doubleyou-partners.com
+45 6170 9101.

DoubleYou Partners

Nybrogade 26A
1203 København K