Om det er en organisation, team eller individ vi arbejder med oplever vi ofte ovenstående eller tilsvarende bemærkninger. Vision, mission, ”purpose” og målsætninger opleves som vanskelige at holde ude fra hinanden og blandes ofte sammen. Det er synd for en god klar mission og levende vision kan flytte rigtig meget.

Historien har svaret

Fra filosoffen Ole Fogh Kirkeby ved vi, at ordene vision og mission kommer fra det religiøse felt. Skulle du godkendes til at tage ud som missionær og missionere og omvende de vantro, skulle du kunne give en overbevisende beskrivelse af visionen for det hele. Som historisk gik ud på, at give en beskrivelse af tusindårsriget, den gyldne stad Jerusalem, af paradis og andre centrale elementer, så levende og tiltrækkende at man ikke kunne andet end at få en brændende lyst til at leve sådan et sted. Ordet vision kommer direkte af det engelske udtryk for at ”se” eller ”se for sig”.

Hvis ikke man kunne give en overbevisende og klar fortælling om den mulige fremtid, så righoldig at man levende så den for sig, kunne man ikke godkendes til at missionere, da det ikke var troværdigt man ville få nogen med sig. Det samme gælder for ledere, teams og individer.

Vision

Det er den funktion en vision skal tjene. At vække længslen efter den tilstand, den beskriver, og sætte retning for prioriteter og handling, ved at være så tydelig man kan se det for sig.

En stærk vision er således en ret konkret og engagerende, levende beskrivelse af en situation man stræber efter at ”lande i” ude i fremtiden. En rapport fra fremtiden om, hvad der venter, kan man sige. Som vækker tydelige billeder på nethinden.

Desværre ser man ofte visioner som: Vi skal være verdensklasse i 2025. Eller: Vi skal være kundens foretrukne partner. Står de alene er det en fattig vision som ikke gør meget for at vise de der skal levere, hvordan de bør prioritere, bedømme og handle for at hjælpe med at skabe den fremtidige situation.

Man kan vælge forskellige tidshorisonter for sin vision alt efter, hvilken funktion man ønsker den skal have. Skal den blot være et overordnet pejlemærke eller skal den drive udvikling?

Skal visionen drive udvikling giver man visionen en konkret dato ikke alt for langt ude i fremtiden, typisk 6 til 9 måneder og maksimum 2 år.

Nogen gange bruges visionen mest som et ideal, noget man altid kan stræbe efter at nå men aldrig vil opnå. De har typisk ikke en klar dato. Så bliver det mere en guide og den får typisk ikke en nævneværdig funktion til at drive konkret udvikling men kan fint bruges som pejlemærke for adfærd og kulturskabelse og overordnet strategisk prioritering. I det tilfælde bør man nok overveje om man ikke blot vil styre efter sin mission i stedet.

Man kan godt opsummere sin vision i et par sætninger for at huske den bedre, men efter vores erfaring kan det ikke stå alene hvis visionen skal have en effekt og ikke bare være smart marketing.

Målsætninger

Hvor visionen er et levende billede der også bygger på stemninger for at vække engagement, så er målsætninger underpunkter til udvalgte dele af visionen, som gøres målbare. Det kan være ret funktionelt at have målsætninger koblet op på sin vision på centrale områder, så man konkret kan vide, om man har opnået det eller hvor langt man er fra.

Er man kvantitativt tænkende skal man dog passe på ikke at komme til at gøre sine målsætninger til visionen. Målsætninger har den svaghed, at de ikke giver et levende billede af hvad det vil sige at nå dem. ”Vores vision er 40% markedsandele i Skandinavien”. Det fortæller ikke noget om, hvordan vi når det, for hvem det er vigtigt, hvad det betyder for måden vi samarbejder og kommunikerer på, relation til vigtige interessenter, holdning til konkurrence og andre ting man kunne beskrive i sin vision.

Mission

Missionen beskriver kernesagen, det vi brænder for at udrette hver dag. Hvad er det vi gør, hvordan og hvorfor? Den fungerer som et dagligt kompas hvor folk kan spørge: ”Det jeg er i gang med nu, hænger det sammen med det vi grundlæggende forsøger at gøre?”. Hvad er det for en forskel vi forsøger at gøre i verden?

Det visionen gør er beskrive, hvordan det ser ud på et givet tidspunkt i fremtiden, når missionen er foldet smukt og ambitiøst ud. Visionen vil således hele tiden forskyde sig ud i fremtiden, mens missionen ofte er uændret over tid.

Purpose eller formål.

Det engelske ord for formål, purpose, bruges også ofte og vi bliver typisk spurgt hvad forskellen er på det og mission. Vi mener at purpose og mission grundlæggende er det samme. Især gennem 2000-tallet blev psykologien klogere på hvor stor sammenhæng der var mellem fænomener som engagement, commitment, meningsfuldhed og så det at et menneske oplever et større formål med det, det gør. Ikke at det var så nyt men det blev grundigere påvist. Tidsmæssigt falder det sammen med at organisationer har vanskeligere ved at fastholde kunder og flere taler om en desideret motivationskrise blandt medarbejdere i organisationer og hele verden, især den vestlige. Så der kom fokus på at organisationer skulle tydeliggøre det formål man kunne koble sig på hos dem. Den strategiske funktion, at beskrive hvad det er vi går og roder med, er den samme som en mission.