Vi samarbejder om at udvikle dit teams high-performance-niveau med fokus på at løfte jeres samlede og individuelle resultater. Vores tilgang er business driven action-learning, hvor samarbejdet bygges op omkring de opgaver, teamet er skabt for at løse. Teamledelse handler for os om at skabe en samlet teampraksis, hvor der udvikles en fælles ledelseskultur med et fælles sprog omkring teamets hovedopgaver.

Vi hjælper:

  • High-performance-teams, som har nået vigtige mål og nu vil sætte nye – og som ønsker, at målene på præstationsarenaen matcher trivsel og arbejdsglæde i teamet.
  • High-performance-teams, som er på vej mod ambitiøse mål – men som fornemmer, at de ikke har fat i teamets fulde potentiale og derfor har brug for friske øjne udefra.
  • Bestyrelser eller direktioner, som ønsker at flytte deres lederteam eller organisation i en ny retning og har brug for et frirum, hvor ideer kan afprøves og kvalificeres, inden de sættes i værk.

Tilgang:

  • Teamudviklingssamtaler og udvikling af egen human team performance-model samt opfølgning.
  • Halv- og heldags udviklingsworkshops – eventuelt med inddragelse af eget eller UU´s netværk af særlige eksperter.
  • Skyggeobservation – vi følger jeres team på job.
  • Til rådighed når I har brug for os.

Vil du høre mere?
christian@doubleyou-partners.com eller +45 6170 9101.