Vi samarbejder om at udvikle og implementere jeres strategi. Og da kultur slår strategi med flere længder, er kulturudvikling altid integreret i vores arbejde med strategier. Forløbet skræddersys efter din organisations behov i tæt samarbejde med ledelsen. Vores målestok er at ændre adfærden reelt og opnå faktiske resultater – derfor arbejder vi kun i lange forløb.

Vi hjælper:

  • High-performance-organisationer, som har nået vigtige mål og nu vil sætte nye – og som ønsker, at målene på præstationsarenaen bliver omsat på et strategisk og kulturelt niveau.
  • High-performance-organisationer, som er på vej mod ambitiøse mål – men som fornemmer, at de ikke har fat i kulturens rødder og har brug for friske øjne udefra.
  • Bestyrelser eller direktioner, som ønsker at nytænke strategien for opbygningen af en high-performance-kultur – og som derfor ønsker en kvalitativ analyse samt design af en mulig strategi på human performance-området.

Tilgang:

  • Sparring til ledere eller ledergrupper og ”kampafgørende” specialister, hvor ansvaret for at implementere og forandre skal holdes i linjeledelsen og ikke forskydes til eksterne konsulenter.
  • Skræddersyede strategiforløb med fokus på forankret implementering og med afsæt i virksomhedens eksisterende viden, selvindsigt og behov for analytisk basis på koncern-, forretningsenheds- og/eller funktionsniveau.
  • Kompetenceudvikling for ledere, talenter eller centrale specialister, hvor vi bruger business driven action learning-metoder for at sikre en tæt kobling mellem perspektivering og den konkrete hverdag, hvor det nye skal blive virkelighed.

Vil du høre mere?
rasmus@doubleyou-partners.com eller +45 5382 4065.