Som udgangspunkt indgår vi kun længerevarende samarbejder – oftest med erfarne high-performance-ledere, eksperter eller elitesportsudøvere, der ønsker at udfordre deres vaner og tankemønstre for at opnå endnu bedre resultater. Vi ønsker nemlig at skabe værdi på både kort og lang sigt. Derfor arbejder vi altid i det lange perspektiv med forpligtende relationer – men med kort gensidig opsigelsesvarsel for at sikre, at motivet til samarbejdet er det rigtige.

Vi hjælper:

  • High-performere, som har nået vigtige mål og nu vil sætte nye – og som ønsker, at målene på præstationsarenaen matcher livsværdier og prioriteringer.
  • High-performere, som er på vej mod ambitiøse mål – men som fornemmer, at de ikke har fat i det fulde potentiale og derfor har brug for friske øjne udefra.
  • Erfarne ledere, som ønsker at flytte deres lederteam eller organisation i en ny retning og har brug for et frirum, hvor ideer kan afprøves og kvalificeres.

Tilgang:

  • 1-1 sparringssamtaler og udvikling af egen human performance-model og opfølgning.
  • Halv- og heldags udviklingsworkshops – eventuelt med inddragelse af eget og UU´s netværk af særlige eksperter.
  • Skyggeobservation. Vi er med dig på job.
  • Til rådighed når du har brug for os.
  • Vi arbejder med udgangspunkt i DoubleYou’s human performance-model. Den sikrer, at vi trin for trin skaber udvikling, der holder.
  • Værdisættelse efter værdiskabelse – i det lange løb er du med til at fastsætte vores honorar ud fra den værdi, vi skaber for dig.

Vil du høre mere?
rasmus@doubleyou-partners.com eller +45 5382 4065.